اگر مردِ كاري، درِ دوست، باز است*****وگر قصّه خواني، حكايت، دراز است
حضرت امام ابو حامد محمد غزالی طوسی رضی الله عنه

            کيميای سعادت

از جمله کتابهای پارسی امام غزالی کيميای سعادت از ارزش بيشتری برخوردار است. اين کتاب لطيف و زيبا از جمله گرانبها ترين آثار قرن پنجم هجری به شمار ميرود که از لحاظ فصاحت کلام، سلاست انشاء و خالی بودن از تکلف و تصنع کمتر نظير خود را در زبان پارسی دارد.

کيميای سعادت چکيده ای است از کتاب بزرگ احياء علوم الدين در تازی. در مورد احياء علوم الدين ستايشهای زيادی صورت گرفته چنانکه بعضی گفته اند: «اگر علوم اسلامی نابود شود، همه را می توان از کتاب احياء برون کشيد.» که اين گفته در مورد کيميای سعادت نيز ميتواند صدق کند و دانشوران کيميای سعادت را «دايرة المعارف اسلامی و عرفانی» خوانده اند.

مقدمه کتاب در چهار عنوان است: خود شناسی، خدا شناسی، دنيا شناسی و آخرت شناسی. متن کيميا مانند احياء به چهار رکن تقسيم شده: عبادات، معاملات، مهلکات و منجيات. و هريک ازين چهار رکن به ده اصل تقسيم گرديده. در بيان اين چهار رکن امام غزالی می فرمايد:

«و اما ارکان اين معاملت مسلمانی چهار است: دو به ظاهر تعلق دارد و دو به باطن. آن دو که به ظاهر تعلق دارد:

رکن اول گزاردن فرمان حق است، که آن را عبادات گويند.

رکن دوم نگاه داشتن ادب است اندر حرکات و سکنات و معيشت، که آنرا معاملات گويند.

و اما آن دو که به باطن تعلق دارد:

يکی پاک کردن دل است از اخلاق ناپسنديده؛ چون خشم و بخل و حسد و کبر و عُجب و ريا، که اين اخلاق را مهلکات گويند و عَقَباتِ راه دين گويند.

و ديگر رکن آراستن دل است به اخلاق پسنديده، چون صبر و شکر و محبت و رضا و رجا و توکل، که آنرا مُنجيات گويند.»

امام غزالی بنابر گفته خودش در ديباچه کيميای سعادت، اين کتاب را برای کسانيکه به تازی فهم نداشتند تصنيف کرد. و چنين گفته: « وما اندرين کتاب، جملهء اين چهار عنوان و چهل اصل شرح کنيم از بهر پارسی گويان؛ و قلم نگاه داريم از عباراتِ بلند و منغلق و معانی باريک و دشوار تا فهم توان کرد. و اگر کسی را رغبت به تحقيقی و تدقيقی باشد ورایِ اين، بايد که آن از کتاب تازی طلب کند چون کتاب احياء علوم الدين و کتاب جواهرالقرآن و تصانيف ديگر، که در اين معنی به تازی کرده آمده است؛ که مقصودِ اين کتاب عوامِ خلق اند که اين معنی به پارسی التماس کردند و سخن از حدِ فهمِ ايشان در نتوان گذاشت.»

کيميای سعادت چندين بار توسط احمد آرام و حسين خدِيوجَم با زحمات و کار جداگانه در تهران به چاپ رسيده است. مرحوم حسين خديوجم، که ترجمهء پارسی احياء علوم الدين را نيز تأليف و به چاپ رسانده، با زحمات بسيار و صدق بی انتها متن کامل کيميای سعادت را در سال 1361 در دو جلد به چاپ رساند و تا حال بيش از ده بار به نشر رسيده است. کيميای سعادت چندين بار به زبانهای انگليسی، عربی، ترکی، ايتالوی، هندی و اردو، بنگالی و مالی (زبان کشورهای ماليزيا و سنگاپور) ترجمه گرديده است.

             کیمیای سعادت جلد اول http://www.ghazali.org/books/kimyasadat-vol1.pdf

            کیمیای سعادت جلد دوم http://www.ghazali.org/books/kimyasadat-vol2.pdf

منبع: http://ghazali.org/site-fa/index.html

+ نوشته شده در  جمعه بیستم خرداد ۱۳۹۰ساعت 21:26  توسط سید بهنام اتابک | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
حیف دانستم که چون منی درباره ی دین چیزی بنویسد. از طرف دیگر دوست داشتم خدمتی هم به دین کرده باشم اما میدانم که لیاقت چنین امر مهمی را ندارم و کار هر نا اهل نیست.
بنابراین مناسب دیدم به جای نوشتن مطالب لینک کتابهایی که به نظرم مفید هستند را بگذارم.

اگر کتابی در نظر دارید پیشنهاد بدهید. البته تنها کتابهایی را قرار میدهم که:
مطمئن باشم نویسنده از اهل سنت و جماعت باشد. و کتاب گمراه کننده ای نیست.
البته شاید کتابی پیشنهاد دهید اما به دلیل مطمئن نبودن از آن آنرا نگذارم. که این به دلیل گمراه جلوه دادن نویسنده نیست.

سنّی و دیندار باش تا زنده مانی زانکه هست
هرچه جز دین مردگی و هر چه جز سنت حزن
حضرت خواجه عبد الله انصاری قدس الله روحه

نوشته های پیشین
خرداد ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۸
پیوندها
نقشبنديه
مركز الكتابات الإسلامية (موقع دورود الإسلامي)
حوزۀ علمي عرفاني عرفان آباد(با مطالب مفيد عرفاني و فقهي)
كتابخانۀ حقيقت(دانلود كتابهاي اسلامي و عرفاني)
موقع اهل السنة و الجماعة
سارفرازان
مولانا
اهل سنت و جماعت تالش

Powered by WebGozar

 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM